Baník Ostrava

-nejlepší u nás

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU


1. Každý návštěvník fotbalového utkání musí respektovat pokyny pořadatelů.
2. Každý návštěvník je při vstupu povinen označit vstupenku či permanentku na
elektronickém terminálu prostřednictvím pořadatele.
3. Vstupenka, popř. permanentka, opravňuje držitele ke vstupu na stadion určeným vchodem
a ke sledování fotbalového utkání pouze z vyhrazeného sektoru, řady a sedadla. Je přísně
zakázáno využívat k sezení nebo stání úniková schodiště. Porušení tohoto zákazu muže
mít za následek vyhoštěni z fotbalového stadionu bez nároku na vrácení vstupného.
4. Pro vlajkonoše domácího a hostujícího mužstva jsou vyčleněny samostatné sektory.
5. Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou na fotbalový
stadion vpuštěny.
6. Je přísně zakázáno do prostoru fotbalového stadionu vnášet alkoholické nápoje,
nebezpečné předměty (např. zápalné láhve, dýmovnice, dělobuchy, tyče, zbraně, PET
láhve naplněné tekutinou apod.) a také je přísně zakázáno použití pyrotechnických
prostředků.
7. Na požádání pořadatele je návštěvník povinen absolvovat preventivní prohlídku, z
důvodu vnášení nebezpečných věcí nebo namátkovou kontrolu vnášení nebezpečných
věcí, která však spočívá na základě dobrovolnosti návštěvníka fotbalového utkání. Při
nepodrobení se této kontrole nebude návštěvník vpuštěn na fotbalový stadion.
8. Návštěvníci fotbalového utkání, kteří si budou maskovat obličej kuklami, čepicemi
apod. z důvodu znemožnění identity návštěvníka budou okamžitě vyvedeni pořadateli
ze stadionu, bez nároku vrácení vstupného.
9. Účast v potyčce, pokusy o překonání oploceni mezi jednotlivými sektory a mezi
hledištěm a hřištěm, rasově motivované skandování a vhazování jakýchkoliv předmětů
na hřiště se trestá okamžitým vyvedením ze stadionu bez nároku na vrácení vstupného
a předání příslušným orgánům policie ČR.
10. Veškeré škody způsobené nevhodným chováním diváků, budou vymáhány a postihovány
dle platných právních předpisů ČR.
11. Na reklamní plochy FC Baník Ostrava, a.s. tj. vnitřní oplocení hlavního hřiště a
koridoru "vlajkonoši domácí" mohou být vyvěšovány jen klubové vlajky se sportovní tématikou.
12. Návštěvníkovi na fotbalovém utkání je zakázáno pořizovat audio a video záznam.
13. V prostoru hlediště hlavní kryté tribuny platí podle zákona 379/2005 sb., který vstoupil
v platnost 1.1.2006, ZÁKAZ KOUŘENÍ. Prostor, ve kterém je kouření povoleno se
na hlavní kryté tribuně nachází na terase u stánků s občerstvením a je řádně označen
cedulí s nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření".
20.05.2008 12:36:26


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se